Hefte 7:  Søvn, alkoholforbruk og smerter hos eldre

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 7:  Søvn, alkoholforbruk og smerter hos eldre

Hefte 7:  Søvn, alkoholforbruk og smerter hos eldre

I dette heftet vil du lære om tre temaer: søvn og søvnforstyrrelser, alkoholbruk og alkoholvaner og langvarige smerter hos eldre. Disse tre temaene kan ha stor innvirkning på eldres psykiske helse, og de kan henge sammen og påvirke hverandre. Temaene kan også ha stor innvirkning på eldres funksjonsnivå og livskvalitet og påvirke våkenhet og energi i hverdagen. Det er derfor av stor betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om hva de skal observere, hvordan de skal gjøre det, og hvordan de bør snakke med eldre om søvn, alkoholbruk og smerter.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om søvn og søvnforstyrrelser hos eldre
  • kjenner til spesielle utfordringer knyttet til søvn hos eldre, kartleggingsmetoder av søvn og søvnforstyrrelser og hva som kan være gode tiltak for å bedre søvnen
  • kjenner til alkoholvaner og alkoholforbruk hos eldre
  • har kunnskap om risikofaktorer ved og konsekvenser av et utfordrende alkoholforbruk og kunnskap om hvordan personer i denne gruppa kan følges opp
  • har kunnskap om ulike typer smerte, de vanligste årsakene til smerte hos eldre og mulige konsekvenser
  • kan observere og kartlegge smerte og kjenner til de vanligste prinsippene for behandling av smerte hos eldre

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse