Hefte 5: Psykose, mani og bipolar lidelse hos eldre

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 5: Psykose, mani og bipolar lidelse hos eldre

Hefte 5: Psykose, mani og bipolar lidelse hos eldre

Dette heftet handler om noen alvorlige psykiske symptomer og lidelser som kan oppstå gjennom hele livet, også i eldre år. Alvorlige psykiske lidelser er ikke klart definert verken medisinsk eller juridisk, men psykose, maniske episoder og bipolare lidelser omfattes av betegnelsen.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til vanlige årsaker til psykosesymptomer hos eldre
  • har kunnskap om symptomer og behandling av psykoselidelse, mani og bipolar lidelse hos eldre

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse