Hefte 10:  Psykologisk behandling

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 10:  Psykologisk behandling

Hefte 10:  Psykologisk behandling

Det finnes ulike typer psykologiske behandlingsmetoder. Dette heftet handler om behandlingsformer som kan være aktuelle for eldre. De har i mindre grad enn yngre fått tilbud om psykologisk behandling. I dette heftet kan du lese om mulige årsaker til dette og hvilke hindringer eldre kan møte på. Videre lærer du om sentrale temaer og problemstillinger som kommer fram i samtalebehandling av eldre. Heftet beskriver metodene kognitiv atferdsterapeutisk behandling og motiverende intervju.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • vet hva psykologisk behandling er
  • kjenner til ulike psykologiske behandlingsmetoder
  • har kunnskap om psykologisk behandling av eldre og innsikt i hvilke temaer eldre ofte tar opp i psykologisk behandling
  • har kunnskap om hva kognitiv atferdsterapeutisk behandling er, og kan beskrive et slikt behandlingsforløp
  • kjenner til prinsipper for samtaleteknikker, som støtter og motiverer eldre med psykiske lidelser og, kan anvende disse