Hefte 11 Pårørende til personer med utviklingshemming

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 11 Pårørende til personer med utviklingshemming

Hefte 11 Pårørende til personer med utviklingshemming

Pårørende er en sentral samarbeidspartner i tjenesteytingen til personer med utviklingshemming. De er ofte tjenestemottakerens viktigste støtte og en ressurs som bidrar til å sikre gode løsninger. Et godt samarbeid med pårørende er viktig og forutsetter kunnskap og en forståelse for pårørendes situasjon.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om pårørendes roller og rettigheter
  • har økt forståelse av hvordan det kan oppleves å være pårørende og mindreårige søsken til en person med utviklingshemming
  • har kunnskap om hvordan tjenesteytere kan involvere og følge opp pårørende for å få til et godt samarbeid
  • har kunnskap om kommunenes plikter overfor pårørende