Hefte 9 Aktive liv – muligheter og utfordringer

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 9 Aktive liv – muligheter og utfordringer

Hefte 9 Aktive liv – muligheter og utfordringer

Heftet behandler forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot enkeltindividet. Foruten at heftet tar opp kosthold og fysisk aktivitet, vektlegges også betydningen av god seksuell helse og deltakelse i kulturelle aktiviteter og opplevelser. Tjenesteytere til personer med utviklingshemming har et særlig ansvar for å legge til rette for og å motivere til et aktivt liv med en livsstil som fremmer god psykisk og fysisk helse.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til hva folkehelsearbeid betyr i praksis
  • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse
  • kan foreslå og motivere tjenestemottakere til å ta forebyggende og helsefremmende valg