Hefte 9: Innvandrere og demens. Alderdom og demens i et ukjent landskap

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 9: Innvandrere og demens. Alderdom og demens i et ukjent landskap

Hefte 9: Innvandrere og demens. Alderdom og demens i et ukjent landskap

Det økende antallet eldre innvandrere i årene som kommer krever fokus på tilrettelegging og tilpasning av tjenestetilbudene. Eldre innvandrere kan oppleve ekstra belastninger knyttet til sin bakgrunn og sin posisjon i samfunnet. Dette kan påvirke helsen. Å tilrettelegge for best mulig kommunikasjon er viktig for å kunne gi eldre innvandrere med demens god helse- og omsorgshjelp, dette gjelder både i forbindelse med utredning, diagnostisering og oppfølging.

Etter å ha lest heftet skal du

  • ha kunnskap om eldre innvandrere i Norge og deres særskilte behov i demensomsorgen
  • ha kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene til eldre innvandrere med demens