Hefte 8: Demens hos samiske personer

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 8: Demens hos samiske personer

Hefte 8: Demens hos samiske personer

Det bor samer i hele landet. Kunnskap om samisk historie, språk og kultur kan bidra til gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til samiske personer med demens. Det kan være nødvendig med en spesiell oppmerksomhet på samisktalende personer i forbindelse med utredning og oppfølging av demens. Dette gjelder språklig tilrettelegging og bruk av tolk, samt betydningen av en persons livshistorie, familie og nettverk.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kjennskap til særskilte utfordringer som kan oppstå i møte mellom samiske personer med demens og helse- og omsorgstjenestene
  • har kjennskap til hvordan man kan møte slike utfordringer på måter som ivaretar samiske personer med demens og deres pårørende