Hefte 6: Om bruk av tvang og varsling av overgrep

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 6: Om bruk av tvang og varsling av overgrep

Hefte 6: Om bruk av tvang og varsling av overgrep

Ett av formålene med kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven er å forebygge og redusere bruken av tvang. Fokus settes på hvordan vi skal yte nødvendig helsehjelp i tråd med pasienters interesse, i best mulig samarbeid og uten bruk av tvang. I siste del av heftet gis en veiledning i hva helse- og omsorgspersonellet kan eller skal gjøre dersom de mistenker eller bevitner overgrep mot eldre personer med demens.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner reglene for bruk av tvang og har forståelse for hvordan bruk av tvang kan forebygges og unngås
  • har kunnskap om hva som skal gjøres når eldre personer med demens utsettes for overgrep