Hefte 4: Observasjon og kartlegging i oppfølging av personer med demens

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 4: Observasjon og kartlegging i oppfølging av personer med demens

Hefte 4: Observasjon og kartlegging i oppfølging av personer med demens

Sykepleieprosessen brukes for å avdekke personen med demens sitt behov for hjelp og tilrettelegging. I en slik prosess er systematiske observasjonsmetoder og gode kartleggingsverktøy sentrale. De er utgangspunkt for utarbeidelse, oppfølging og evaluering av mål og tiltaksplan. Kartlegging, tiltak og evaluering skal dokumenteres, derfor gjennomgås også reglene for helsepersonellets dokumentasjonsplikt.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til observasjonsområder og kartleggingsverktøy som brukes i demensomsorg
  • kjenner til hvilke krav som settes til dokumentasjon og hvordan disse kan innfris i praksis