Hefte 3: Å arbeide personsentrert. Metoder for implementering av personsentret omsorg

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 3: Å arbeide personsentrert. Metoder for implementering av personsentret omsorg

Hefte 3: Å arbeide personsentrert. Metoder for implementering av personsentret omsorg

Arbeidsmetoder hjelper oss til å omsette verdiene i personsentrert omsorg til praktisk handling. De fire arbeidsmetodene som presenteres her er VIPS praksismodell, Dementia Care Mapping, Marte Meo og Strukturert miljøbehandling. Disse systematiske arbeidsmetodene kan ha effekt på forekomst av nevropsykiatriske symptomer, og kan være bevisstgjørende på personalets tilnærming til pasienter, brukere og beboere på institusjon.

Etter å ha lest heftet  er målet at du skal

  • ha kjennskap til arbeidsmetoder som hjelper helse- og omsorgspersonell til å innføre og gi personsentrert omsorg i den daglige omsorgen
  • ha kjennskap til hvordan de ulike arbeidsmetodene kan utfylle hverandre i praksis