Hefte 2: Hva er viktig for meg?

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 2: Hva er viktig for meg?

Hefte 2: Hva er viktig for meg?

Mange personer med demens er gode til å beskrive hvordan de har det og hva de trenger. Gjennom en fenomenologisk innfallsvinkel kan de få muligheten til å uttrykke seg. I dette heftet fremheves derfor brukerperspektivet. Personer med demens får selv beskrive hva de opplever som viktig. De understreker behovet for trygghet og tilhørighet, mening og opplevelse av sammenheng, gode relasjoner til andre mennesker, selvbestemmelse og mestring.

Etter å ha lest heftet er målet at du skal

  • ha kunnskap om fenomenologisk tilnærming og hvordan en slik tilnærming kan bidra til en bedre forståelse av perspektivet til personen med demens
  • ha kunnskap om hva forskningen sier om hva som er viktig for personer med demens og hvordan dette kan forstås