Hefte 12: Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 12: Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens

Hefte 12: Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens

Dagaktivitetstilbud kan inneholde både omsorg og helsehjelp, og er et tjenestetilbud som kan bidra til å opprettholde funksjon og stimulere ressurser hos hjemmeboende personer med demens. Dagaktivitetstilbud kan organiseres på mange måter og variere stort i innhold og type aktiviteter, men brukermedvirkning, prosedyrer og dokumentasjon skal alltid bidra til å sikre kvaliteten i tilbudet. Her gis råd om hvordan tilrettelegge for attraktive tilbud gjennom bruk av ulike arenaer, åpningstider, transport og forsvarlighetskravet til driften av dagaktivitetstilbudet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har innsikt i hvordan dagaktivitetstilbud kan kvalitetssikres og tilrettelegges
  • har kunnskap om hvilke oppgaver dagaktivitetstilbudet bør ivareta og hvordan du kan tilrettelegge for aktiviteter med utgangspunkt i personsentrert omsorg