Hefte 9: Heldøgns omsorg

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 9: Heldøgns omsorg

Hefte 9: Heldøgns omsorg

Heftet handler om personer med demens bor i heldøgns omsorg. Kunnskap om hvem personen er, hvilke verdier og interesser han eller hun har og hvem som er betydningsfulle i personens liv er avgjørende for å tilpasse pleie- og omsorgstilbudet, samt tilrettelegge for den nye hverdagen i heldøgns omsorg. Heftet beskriver ulike kartlegginger som gjøres ved innflytting til sykehjem, relasjonsbygging, miljøbehandling, nevropsykiatriske symptomer, seksualitet samt utfordringer knyttet til sengeleie.

Etter å ha lest dette heftet skal du ha

  • økt forståelse for behov for systematisk oppfølging av pasienter med alvorlig demens
  • kunnskap om hvordan helsepersonell legger til rette for god omsorg og meningsfulle aktiviteter i samarbeid med pårørende og frivillige i heldøgns omsorg