Hefte 8: Pårørende til personer med demens. Hvordan forstå, støtte og avlaste pårørende til personer med demens?

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 8: Pårørende til personer med demens. Hvordan forstå, støtte og avlaste pårørende til personer med demens?

Hefte 8: Pårørende til personer med demens. Hvordan forstå, støtte og avlaste pårørende til personer med demens?

Heftet omtaler hvordan pårørende opplever sin rolle. Ulike informasjons-, støtte- og avlastningstilbud som kan hjelpe pårørende til å mestre pårørenderollen blir beskrevet. Videre beskrives også de rettigheter som følger rollen som nærmeste pårørende. Å oppleve mestring kan hjelpe pårørende til å gi omsorg og støtte til personen med demens. Gjennom mestring kan pårørende være gode samarbeidspartnere for helse- og omsorgspersonell. Pårørende kan oppleve god helse og livskvalitet, til tross for at rollen kan være stressende og belastende for mange.

Etter å ha lest dette heftet skal du ha

  • kunnskap om pårørendes roller og rettigheter og økt forståelse for hvordan det oppleves å være pårørende til en person med demens
  • kunnskap om hvordan helse- og omsorgspersonell kan involvere og følge opp pårørende for å få til et godt samarbeid