Hefte 6: Utredning av demens

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 6: Utredning av demens

Hefte 6: Utredning av demens

Heftet beskriver utredning og diagnostisering av demens i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Målet med en utredning er å undersøke om det foreligger en demenssykdom eller ikke. Alt helsepersonell som møter personer som nylig har blitt utredet og diagnostisert med en demenssykdom bør kjenne til gangen i demensutredningen. Slik kunnskap kan gjøre dem bedre rustet til å møte og ivareta personens behov. Samtidig kan kunnskap om demensutredningen brukes til å støtte og veilede personer som mistenker at de har en demenssykdom.

Etter å ha lest dette heftet skal du ha

  • kunnskap om hvordan basal og utvidet demensutredning organiseres og gjennomføres
  • forståelse for pasientens og pårørendes behov for tydelig informasjon om demenssykdommen når diagnosen er stilt