Hefte 4: Personsentrert omsorg som verdigrunnlag i møte med personer med demens

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 4: Personsentrert omsorg som verdigrunnlag i møte med personer med demens

Hefte 4: Personsentrert omsorg som verdigrunnlag i møte med personer med demens

Heftet tar for seg personsentrert omsorg som grunnlag i demensomsorgen samt viktigheten av å bygge en god relasjon til personer med demens. Relasjonen baseres på vår evne til å tilpasse kommunikasjonen til den som skal motta omsorgen. Personsentrert omsorg innebærer først og fremst at vi møter personen med demens som et unikt menneske gjennom hele sykdomsforløpet.

Etter å ha lest dette heftet skal du

  • ha kjennskap til grunnelementene i personsentrert demensomsorg og kunne anvende disse i møte med personer med demens
  • kjenne til grunnleggende forutsetninger for å etablere en gjensidig relasjon til personer med demens basert på hensiktsmessig kommunikasjon