Hefte 2: Demenssykdommer

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 2: Demenssykdommer

Hefte 2: Demenssykdommer

Heftet beskriver demenssykdommene vi ser hyppigst hos eldre mennesker: Alzheimers demens, frontotemporal demens, demens ved Parkinsons sykdom, demens med lewylegemer, vaskulær demens samt demens som skyldes stort alkoholforbruk. Til sammen utgjør disse demensformene mer enn 95 prosent av all demens. Heftet beskriver symptomer og behandling for hver av disse demenssykdommene.

Etter å ha lest dette heftet skal du

  • ha kunnskap om de de hyppigste demensformene hos eldre
  • kunne beskrive symptomer og behandlingsprinsipper knyttet til de ulike sykdommene