Hefte 10: Palliativ demensomsorg

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 10: Palliativ demensomsorg

Hefte 10: Palliativ demensomsorg

Heftet beskriver hvordan det gjennom hele demensforløpet er viktig å ha en palliativ tilnærming. En slik tilnærming består av tre hovedelementer: livskvalitet, symptomlindring og omsorg ved livets slutt. Personer med demens har redusert kognitiv kapasitet. For å ivareta personer med demens sine rettigheter, ønsker og behov bør det gjennomføres forhåndssamtaler fra et tidlig tidspunkt i forløpet. Kartlegge og behandle smerte og andre fysiske, psykososiale eller åndelig problemer.

Etter å ha lest dette heftet skal du ha

  • kunnskap om palliasjon til personer med demens, herunder livskvalitet og symptomlindring og omsorg ved livets slutt
  • kunnskap om palliasjon som prosess og bruk av palliativ plan og forhåndssamtaler