Bli ABC-deltaker

Ingen annen opplæring gir samme innsikt!

ABC-opplæringen gir deg påfyll og faglig fordypning innen temaene demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling. Opplæringen er gratis for deltakeren og kan gjennomføres ved siden av jobb.

Vi garanterer at du lærer mye i løpet av et år!

Hjem » Bli ABC-deltaker

Hvem kan delta

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene eller i bofelleskap. De fleste som tar ABC-opplæring, er assistenter, sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere. Opplæringen krever ingen formell utdannelse.

Gode grunner til å ta ABC-opplæring

ABC-opplæringen gir deg oppdatert og nyttig fagkunnskap for den jobben du gjør hver dag. Du lærer hva som er god praksis etter retningslinjer, lover og forskrifter, slik at du kan jobbe for å gi gode og forsvarlige tjenester.


Deltakerne samles jevnlig i løpet av opplæringen og deltar med gode diskusjoner, høyt engasjement og får stort faglig utbytte. Å snakke med andre som har samme lignende arbeid som deg, fra annen arbeidsplass, er verdifullt.

Kompetanseområder