Illustrasjon av Norgeskart, bygd opp av A-er, B-er og C-er for å vise at ABC-tilbudet dekker hele landet.

Kom i gang med
ABC-opplæring

Hjem » Kom i gang med ABC

For deg som ønsker å bli deltaker

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.
Det er lederen din som bestemmer om du kan delta i ABC-opplæringen. Når kommunens ABC-kontakt får beskjed om at du får lov til å delta, melder ABC-kontakten deg på ABC-opplæringen. Dersom din leder melder deg på, må du regne med å bruke både arbeidstid og fritid for å gjennomføre opplæringen.

For deg som ønsker å melde på ansatte

Kommunene har en ABC-kontakt som koordinerer og følger opp deltakerne. Start med å ta kontakt med vedkommende for din kommune, du finner navn og kontaktinfo på kontaktsiden.

ABC-kontakten registrerer deltakerne – som meldes på av sine arbeidsgivere – på opplæringens nettside abcregistrering.no. Deretter får hver deltaker tilsendt e-post med lenke for innlogging på abcportalen.aldringoghelse.no.

På denne nettsiden får deltakerne tilgang til alt av innhold som hører til opplæringen, som lydfiler, fagtekster og filmer. Derfor er det viktig at alle logger seg inn og fyller ut opplysninger om seg selv.

Tid til opplæring

Ledelsen har ansvar for å legge til rette for opplæringen. Det er vanlig å bruke egen fritid for å tilegne seg fagstoffet, mens fagseminarene gjerne gjennomføres i arbeidstiden. Noen arbeidsplasser legger til rette for at gruppemøtene kan holdes i vaktskiftene. Slik vil deltakerne bruke både arbeidstid og fritid for å gjennomføre opplæringen. For nattevakter har kommunene ofte funnet egne ordninger. For eksempel ved bruk av avspasering eller økonomisk kompensasjon.

Økonomisk støtte

Kommunene kan søke om bistand til å gjennomføre informasjonsmøter om opplæringen for sine ansatte. Ta kontakt med oss i Aldring og helse eller en av våre leverandører i ditt fylke.

Det kan søkes «kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» hos statsforvalteren for alle ABC-opplæringene som Aldring og helse tilbyr. Informasjon om dette finnes på Helsedirektoratets nettsider www.helsedirektoratet.no.

Gratis informasjonsmateriell

Til deg som ønsker å etablere ABC-opplæring i din kommune har vi utarbeidet to forskjellige brosjyrer: en lengre, mer detaljert versjon og en kort. Den lange gir en detaljert beskrivelse av hvordan ABC-ordningen er bygd opp og gjennomføres. Den sistnevnte inneholder nøkkelinformasjon og er fin å dele ut på arbeidsplassen.

Last ned 28 siders brosjyre om ABC-opplæringen i kommunene 2021-2025

Last ned kort brosjyre om ABC-opplæringen.

Du kan også ta kontakt direkte med Aldring og helse for å få materiellet tilsendt i posten.