Eldreomsorg

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Eldreomsorgens ABC gir kunnskap om hva det betyr å jobbe i eldreomsorgen, og hvilke utfordringer en kan møte i tjenestene. Permene gir kunnskap om hvordan du som helsearbeider møter personer med ulike aldersrelaterte utfordringer.

Grunnperm

Aldring og omsorg

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i permen bidrar til at ansatte i helse- og omsorgstjenestene får oppdatert og videreutviklet sin kompetanse i tråd med krav og behov i eldreomsorgen. Permen er tilrettelagt for alle yrkesgrupper som arbeider med eldre mennesker.

Aldring og omsorg

Påbyggning

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC, grunnperm Aldring og omsorg.

Psykiske sykdommer i eldre år

Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Geriatri

Kom i gang med ABC-opplæring

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan komme i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Ledelse i demensomsorgen


For vikarer og ufaglærte

Heftene "Dette må jeg kunne" er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er en kort og intensiv opplæringsmodell.

Introduksjon til helse og omsorgsarbeid

Gode tjenester til personer med utviklingshemming