Demensomsorg

Demensomsorgens ABC er samlet i tre permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

Grunnperm

Demensomsorg 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Demensomsorg 1

Påbyggning

Demensomsorg 2

Den andre permen i Demensomsorgens ABC, inneholder temahefter om etiske problemstillinger i demensomsorgen, pårørendes situasjon samt ulike behandlingstiltak. Denne permen utgår medio 2019 og erstattes av ny Demensomsorgen perm 2

Demensomsorg 2

Miljøbehandling

Den tredje permen i Demensomsorgens ABC, omhandler miljøbehandling av personer med demens og hvordan man i praksis gjennomfører dette for å bidra til å gi den enkelte person med demens en hverdag med mestring og glede. Permen utgår fra 2020. Innholdet er inkludert i de to nye permene til Demensomsorgens ABC

Miljøbehandling

Demensomsorg 2 (NY)

Den andre permen i Demensomsorgens ABC, inneholder temahefter om personsentret omsorg fordypning, metoder og modeller, situasjoner som utfordrer, demensomsorg til ulike grupper, korsthold og ernæring og velferdsteknologi. Permen lanseres høsten 2019

Demensomsorg 2 (NY høst 2019)

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan komme i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens


For vikarer og ufaglærte

Heftene "Dette må jeg kunne" er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er en kort og intensiv opplæringsmodell.

Introduksjon til helse og omsorgsarbeid

Gode tjenester til personer med utviklingshemming