Ledelse i demensomsorgen

Hjem » Ledelse i demensomsorgen

Ledelse i demensomsorgen

Det stilles store krav til deg som er mellomleder i demensomsorgen. Disse kravene kommer ofte fra flere kanter og med utgangspunkt i forskjellige interesser.

Godt lederskap styrkes av faglig dyktige og engasjerte ansatte. I dette heftet lærer du om hvordan du kan tilrettelegge for ansattes kompetanseheving, og hvordan du kan nyttiggjøre den nyervervede kompetansen deres i praksis.

Hensikten med heftet er å gi deg konkrete tips, verktøy og ideer som det er aktuelt å ta med inn i ditt daglige virke som leder.

I første del av heftet er det en kort introduksjon av demensomsorgen og aktuelle deler av helselovgivningen på dette området. Deretter presenteres tre sentrale ledelsesmetoder: personsentrert ledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse. Dette er metoder som i praksis utfyller hverandre godt.

Etter at du har lest dette heftet, er målet at du:

  • har forståelse for grunnprinsippene i personsentrert ledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse
  • har kunnskap om helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Innhold i heftet:

  1. Å være leder i demensomsorgen
  2. Helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring
  3. Personsentrert ledelse
  4. Kompetanseledelse
  5. Mangfoldsledelse

Du kan få tak i lederheftene i nettbutikken vår:

Du kan også se informasjonsfilmen om lederheftene her: