Kom i gang med ABC-opplæringen

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

For deg som ønsker å bli deltaker

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.

Det er lederen din som bestemmer om du kan delta i ABC-gruppe, og eventuelt tar kontakt med ABC-kontakten i kommunen som setter sammen grupper og melder på deltakere.

Når du er påmeldt

Husk at når du er meldt på, må du innen ti dager aktivere lenken du får på din e-post, og registrere opplysninger om deg selv. Det er viktig at du fyller inn all informasjon på «min side» og lager ditt eget passord. Går det over 10 dager, kan du logge inn med e-posten din på https://abcportalen.aldringoghelse.no/.
Informasjonen brukes til statistikk og rapportering.

For deg som ønsker å melde på ansatte

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

Ledere ved de ulike fagavdelinger eller enheter i de kommunale virksomhetene bør delta i planlegging og rekruttering av deltakere til opplæringen.

Det er oppnevnt minst en ABC-kontakt i hver kommune som er ansvarlig for opplæringen. ABC-kontakten koordinerer gjennomføringen i samarbeid med ledere og deltakere.

Registrering av deltakere
ABC-kontakten er også ansvarlig for å sette sammen deltakerne i ABC-gruppene og melde på disse og bestille permer på abcregistrering.no.

Etter at deltakerne er registrert med navn og e-postadresse vil de motta en e-post med en engangs registreringsadresse. Denne må brukes innen 4 dager etter påmelding. Når deltakeren logger seg på med denne lenken kommer han eller hun til «Min side» hvor det registreres opplysninger til bruk i statistikk og rapportering.

Bistand og økonomisk støtte
Kommunene kan søke om bistand til å gjennomføre informasjonsmøter om opplæringen for sine ansatte ved å ta kontakt med Aldring og helse eller våre samarbeidspartnere i fylkene. Det kan søkes kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen.

I forbindelse med søknad om tilskudd, vil kommunen definere behovet for ABC-opplæringen, og innarbeide den i de kommunale kompetanseplanene som følger søknaden. Det anbefales å beskrive hvilke fagområder kompetansetiltaket skal dekke, hvilke enheter eller avdelinger det omfatter, og hvor mange ansatte kommunens ledelse ønsker å rekruttere.

Arbeidstid og fritid
Det er noe ulik praksis fra kommune til kommune i bruk av arbeidstid og fritid til opplæringen. Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for gjennomføringen for sine ansatte, og gi felles rammer for fordeling av hva som skal skje i arbeidstid og hva som må gjøres på fritiden.

De fleste må lese heftene på fritiden, mens fagseminarene som regel gjennomføres i arbeidstiden. Noen legger gruppemøtene til vaktskiftet, slik at deltakerne bruker noe fritid og noe arbeidstid. Det som er viktig er at det blir rammer innen samme kommune. Disse rammene bør være på plass før opplæringen begynner, så det er en forutsigbarhet for deltakerne.

Begrepsliste for ABC-opplæringen

ABC-opplæringen:

Begrepet henviser til opplæringsmodellen som blir brukt i ABC. Denne består av tre bærende elementer: Fagstoffet, seminarene og gruppearbeidet.

Kompetanseområder:

Man har pr. i dag valgt å sortere fagstoffet inn i fire kompetanseområder. Et kompetanseområde kan inneholde flere typer opplæringsmateriell, som blant annet
ABC-permer, påbyggingspermer, temahefter, video og E-læring.

De fire kompetanseområdene er i dag:

 • Eldreomsorg
 • Demensomsorg
 • Musikkbasert miljøbehandling
 • Utviklingshemning
ABC-materiell:

Dette er de forskjellige måtene materiellet kan bli presentert på.

 • ABC-permer
 • ABC-hefter
 • Temahefter
 • E-læring
ABC-kontakt:

En eller flere utvalgte kontaktpersoner fra kommunene som har ansvar for å:

 • Melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til underleverandør i fylket
 • Gjøre avtale om tid og sted for deltakelse på fagseminarene
 • Inndele deltakere til ABC-gruppene og definere gruppekontakt
  (dette skal gjøres i samarbeid med faglederne)
 • Bestille ABC-permer og registrere deltakere til ABC-opplæringen på abcregistrering.no
Underleverandører:

Aldring og helse inngår underleverandøravtaler om undervisning og koordinering av
ABC-opplæringen med fagmiljøer i fylkene.

Eksempler på fagmiljøer som har underleverandøravtale for ABC-opplæring:

 • Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylkene
 • Alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Ressurssenter for voksenopplæring ved videregående skoler i fylkene
 • Andre fagmiljøer

Underleverandøren har ansvar for å arrangere fagseminarene og skal bistå kommunene med informasjon og planlegging av ABC-opplæringen. 

I de fylkene det ikke finnes en egen underleverandør er Aldring og helse ansvarlig leverandør.

Kontaktpersoner

Alle fylker
  • Akershus

   Gry Elisabeth Hole

   92092103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Akershus

   Inger Molvik

   97701058

   inger.molvik@aldringoghelse.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Akershus

   Aud Marie Ellinggard

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Aust-Agder

   Birgitte Nærdal

   91335175

   Birgitte.Naerdal@grimstad.kommune.no

  • Buskerud

   Arild Stegen

   47612466

   Arild.Stegen@drmk.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Buskerud

   Evelyn Skalstad

   Evelyn.Skalstad@drmk.no

   Mitt livs ABC

  • Finnmark

   Hild Ulvang

   huv@sor-varanger.kommune.no

   Østfylket, Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Finnmark

   Marianne Simonsen

   Marianne.Simonsen@hammerfest.kommune.no

   Vestfylket, Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Hedmark

   Mari Melbye Øien

   46948938

   mari.melbye.oien@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Hedmark

   Turi Beate Stapnes

   turi.stapnes@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Hordaland

   Bodil Berg Kristensen

   47364346

   Bodil.Kristensen@bergen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Hordaland

   Sønneve Teigen

   Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Hordaland

   Kristin Aas Nordin

   90777057

   kristin.marie.aas.nordin@sus.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Møre og Romsdal

   Marit Møgedal Stokkeland

   71217432

   Marit.Mogedal.Stokkeland@helse-mr.no

   Nordmøre og Romsdal, Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal

   Inger Molvik.

   97701058

   inger.molvik@aldringoghelse.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Møre og Romsdal

   Kristin Steffenssen

   71217431

   Kristin.Steffenssen@helse-mr.no

  • Møre og Romsdal

   Brit Krøvel

   Brit.Krovel@alesund.kommune.no

   Sunnmøre: Mitt Livs ABC, Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal

   Turi Beate Stapnes

   turi.stapnes@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Møre og Romsdal

   Lisbeth Kjerås Talberg

   Lisbeth.Kjeraas.Talberg@helse-mr.no

   Nordmøre og Romsdal, Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal

   Heidi Elnes

   Heidi.Elnes@helse-mr.no

   Mitt livs ABC

  • Møre og Romsdal

   Bjørg Rønning

   bjorg.ronning@molde.kommune.no

   Sunnmøre: Mitt Livs ABC, Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

  • Nordland

   Klaus Amundsen

   75551629

   kam@kloverasen.no

  • Nordland

   Tone Krüger

   90 60 63 37

   Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Nordland

   Inger Molvik..

   97701058

   inger.molvik@aldringoghelse.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Nordland

   Bodil S. Olsen

   bol2@kloverasen.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Nordland

   Marion Knutsen

   941 51 763

   Marion.Knutsen@vestvagoy.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Nordland

   Eva-Alice Slettevoll

   992 53 051

   Eva-Alice.Slettevoll@vefsn.kommune.no

   USHT Vefsn, Mitt livs ABC

  • Oppland

   Elin Angen Michaelsen

   95177183

   elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Oppland

   Ritt Nielsen

   Ritt.Nielsen@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Oslo

   Turid Marie Sandberg Hauge

   99326643

   turid.hauge@sye.oslo.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Oslo

   Mariann Hetland

   mariann.hetland@sye.oslo.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Rogaland

   Kristin Søllesvik Hidle

   97537019

   kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Rogaland

   Kristin Aas Nordin

   90777057

   kristin.marie.aas.nordin@sus.no

   Stavanger og sørfylket, Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland

   Olaug K. E. Hindal

   52744618

   Olaug.Hindal@haugesund.kommune.no

   Helse Fonna området, Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Rogaland

   Olaug Sandve

   52744649

   olaug.lie.sandve@haugesund.kommune.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Sogn og Fjordane

   Martha Strandos

   Marta.Strandos@forde.kommune.no

   Alle ABC'er

  • Sogn og Fjordane

   Toril Marie Terum

   Toril.Marie.Terum@forde.kommune.no

   Alle ABC'er

  • Telemark

   Elizabeth Reiss-Andersen

   40903752

   elizabeth.reiss.andersen@porsgrunn.kommune.no

  • Telemark

   Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

   35933300

   usht@porsgrunn.kommune.no

  • Telemark

   Wenche Risnes

   Wenche.Risnes@porsgrunn.kommune.no

   Alle ABC'er

  • Troms

   Lena Røsæg Olsen

   lena.rosag.olsen@midt-troms.no

   Midt-Troms, Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Troms

   May Iren Bendiksen

   may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

   Tromsø og omland, Mitt livs ABC

  • Troms

   Anne Marit Bygdenes

   anne.marit.bygdnes@tromso.kommune.no

   Tromsø og omland, Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Troms

   Gry Elisabeth Hole

   92092103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Kommuner i Nordfylket og Sørfylket, Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Troms

   Turi Beate Stapnes

   turi.stapnes@aldringoghelse.no

   Kommuner i Nordfylket og Sørfylket, Mitt livs ABC

  • Troms

   Anita Berg

   Anita.berg@midt-troms.no

   Midt-Troms, Mitt livs ABC

  • Trøndelag - Nordre del

   Gro Nina Helberg

   90153700

   gro.nina.helberg@verdal.kommune.no

   USHT Trøndelag, Verdal. Alle ABCer

  • Trøndelag - Nordre del

   Vibeke Berg Forås

   90665537

   vibeke.berg.foras@verdal.kommune.no

   USHT Trøndelag, Verdal. Alle ABCer

  • Trøndelag - Søndre del

   Torunn Butli Rømma

   72811135

   torunn.romma@stfk.no

   Alle ABC'er

  • Trøndelag - Søndre del

   May-Britt Næss Strand

   99024034

   May-Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no

   Alle ABC'er

  • Vest-Agder

   Irene Larsen Linjord

   Irene.Larsen.Linjord@kristiansand.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vest-Agder

   Elisabeth Rabbersvik Holen

   Elisabeth.Holen-Rabbersvik@songdalen.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Vestfold

   Henriette Ruud

   48275275

   Henriette.Ruud@sandefjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold

   Beate Bernes Rising

   Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Østfold

   Eivind Bjørnstad

   926 07 393

   eivind.bjornstad@io.kommune.no

   Alle ABCer, administrativt ansvarlig

  • Østfold

   Håkon Johansen

   908 50 670

   hakon.johansen@io.kommune.no

   Alle ABCer, faglig ansvarlig