Kom i gang med ABC-opplæringen

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

For deg som ønsker å bli deltaker

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.

Det er lederen din som bestemmer om du kan delta i ABC-gruppe, og eventuelt tar kontakt med ABC-kontakten i kommunen som setter sammen grupper og melder på deltakere.

Når du er påmeldt

Husk at når du er meldt på, må du innen ti dager aktivere lenken du får på din e-post, og registrere opplysninger om deg selv. Det er viktig at du fyller inn all informasjon på «min side» og lager ditt eget passord. Går det over 10 dager, kan du logge inn med e-posten din på https://abcportalen.aldringoghelse.no/.
Informasjonen brukes til statistikk og rapportering.

For deg som ønsker å melde på ansatte

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

Ledere ved de ulike fagavdelinger eller enheter i de kommunale virksomhetene bør delta i planlegging og rekruttering av deltakere til opplæringen.

Det er oppnevnt minst en ABC-kontakt i hver kommune som er ansvarlig for opplæringen. ABC-koordinatoren koordinerer gjennomføringen i samarbeid med ledere og deltakere.

Registrering av deltakere
ABC-koordinatoren er også ansvarlig for å sette sammen deltakerne i ABC-gruppene og melde på disse og bestille permer på abcregistrering.no.

Etter at deltakerne er registrert med navn og e-postadresse vil de motta en e-post med en engangs registreringsadresse. Denne må brukes innen 10 dager etter påmelding. Når deltakeren logger seg på med denne lenken kommer han eller hun til «Min side» hvor det registreres opplysninger til bruk i statistikk og rapportering.

Bistand og økonomisk støtte
Kommunene kan søke om bistand til å gjennomføre informasjonsmøter om opplæringen for sine ansatte ved å ta kontakt med Aldring og helse eller våre samarbeidspartnere i fylkene. Det kan søkes kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren.

I forbindelse med søknad om tilskudd, vil kommunen definere behovet for ABC-opplæringen, og innarbeide den i de kommunale kompetanseplanene som følger søknaden. Det anbefales å beskrive hvilke fagområder kompetansetiltaket skal dekke, hvilke enheter eller avdelinger det omfatter, og hvor mange ansatte kommunens ledelse ønsker å rekruttere.

Arbeidstid og fritid
Det er noe ulik praksis fra kommune til kommune i bruk av arbeidstid og fritid til opplæringen. Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for gjennomføringen for sine ansatte, og gi felles rammer for fordeling av hva som skal skje i arbeidstid og hva som må gjøres på fritiden.

De fleste må lese heftene på fritiden, mens fagseminarene som regel gjennomføres i arbeidstiden. Noen legger gruppemøtene til vaktskiftet, slik at deltakerne bruker noe fritid og noe arbeidstid. Det som er viktig er at det blir rammer innen samme kommune. Disse rammene bør være på plass før opplæringen begynner, så det er en forutsigbarhet for deltakerne.

Begrepsliste for ABC-opplæringen

ABC-opplæringen:

Begrepet henviser til opplæringsmodellen som blir brukt i ABC. Denne består av tre bærende elementer: Fagstoffet, seminarene og gruppearbeidet.

Kompetanseområder:

Man har pr. i dag valgt å sortere fagstoffet inn i fire kompetanseområder. Et kompetanseområde kan inneholde flere typer opplæringsmateriell, som blant annet
ABC-permer, påbyggingspermer, temahefter, video og E-læring.

De fire kompetanseområdene er i dag:

 • Eldreomsorg
 • Demensomsorg
 • Musikkbasert miljøbehandling
 • Utviklingshemning
ABC-materiell:

Dette er de forskjellige måtene materiellet kan bli presentert på.

 • ABC-permer
 • ABC-hefter
 • Temahefter
 • E-læring
ABC-kontakt:

En eller flere utvalgte kontaktpersoner fra kommunene som har ansvar for å:

 • Melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til underleverandør i fylket
 • Gjøre avtale om tid og sted for deltakelse på fagseminarene
 • Inndele deltakere til ABC-gruppene og definere gruppekontakt
  (dette skal gjøres i samarbeid med faglederne)
 • Bestille ABC-permer og registrere deltakere til ABC-opplæringen på abcregistrering.no
Underleverandører:

Aldring og helse inngår underleverandøravtaler om undervisning og koordinering av
ABC-opplæringen med fagmiljøer i fylkene.

Eksempler på fagmiljøer som har underleverandøravtale for ABC-opplæring:

 • Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylkene
 • Alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Ressurssenter for voksenopplæring ved videregående skoler i fylkene
 • Andre fagmiljøer

Underleverandøren har ansvar for å arrangere fagseminarene og skal bistå kommunene med informasjon og planlegging av ABC-opplæringen. 

I de fylkene det ikke finnes en egen underleverandør er Aldring og helse ansvarlig leverandør.

Kontaktpersoner

Alle fylker
  • Agder (USHT Agder - Vest)

   Irene Larsen Linjord

   90860830

   Irene.Larsen.Linjord@kristiansand.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Agder (USHT Agder - Øst)

   Sølvi J. Bryn

   91723997

   Solvi.Jacobsen.Bryn@grimstad.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt Livs ABC

  • Aldring og helse

   Rita Weum

   918 22 297

   rita.weum@aldringoghelse.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Aldring og helse

   Gry Elisabeth Hole

   92092103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og eldreomsorgens ABC

  • Aldring og helse

   Liv Rydjord Norum

   45688547

   liv.norum@aldringoghelse.no

   Demens- og eldreomsorgens ABC

  • Aldring og helse

   Aud Marie Ellinggard

   41104591

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Aldring og helse

   Anna Jerkovics

   488 95 055

   anna.jerkovics@aldringoghelse.no

   Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år

  • Aldring og helse

   May Glad Lien

   99305290

   may.glad.lien@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Innlandet (Sykehuset Innlandet)

   Ritt Nielsen

   41455419

   Ritt.Nielsen@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Hedmark)

   Mari Melbye Øien

   46948938

   mari.melbye.oien@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Innlandet (USHT Innlandet - Hedmark)

   Rikke Torgersen

   41408563 /93253907

   rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no

   Mitt Livs ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Oppland)

   Elin Angen Michaelsen

   95177183

   elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Oppland)

   Målfrid Schiager

   malfrid.schiager@gjovik.kommune.no

   Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Marit Møgedal Stokkeland

   71217432

   Marit.Mogedal.Stokkeland@helse-mr.no

   Demensomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Kristin Steffenssen

   71217431

   Kristin.Steffenssen@helse-mr.no

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Lisbeth Kjæraas Talberg

   93056032

   Lisbeth.Kjeraas.Talberg@helse-mr.no

   Demensomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (USHT Møre og Romsdal)

   Brit Steinnes Krøvel

   95187188

   Brit.Krovel@alesund.kommune.no

   Sunnmøre: Mitt Livs ABC, Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (USHT Møre og Romsdal)

   Bjørg Rønning

   92850982

   bjorg.ronning1@outlook.com

   Sunnmøre: Demens- og Eldreomsorgens ABC. Hele fylket: Mitt Livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Klaus Amundsen

   75551629

   kam@kloverasen.no

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Bodil S. Olsen

   75551612

   bol2@kloverasen.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Hilde Finstad Kjellbakk

   75551618

   hfi@kloverasen.no

   Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC -psykiske sykdommer i eldre år

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Susanne Eriksen

   75551626

   sue@kloverasen.no

   Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC -psykiske sykdommer i eldre år

  • Nordland (USHT Nordland)

   Tone Krüger

   90 60 63 37

   Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no

   Eldreomsorgens ABC

  • Nordland (USHT Nordland)

   Eva-Alice Slettevoll

   992 53 051

   Eva-Alice.Slettevoll@vefsn.kommune.no

   Vefsn: Mitt livs ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Turid Marie Sandberg Hauge

   99326643

   turid.hauge@hel.oslo.kommune.no

   Demensomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Oslo (USHT Oslo)

   Ingri Marie Gjerding Østensen

   40405299

   ingri.ostensen@hel.oslo.kommune.no

   Mitt Livs ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Ellen Wasserfall

   952 52 221

   ellen.wasserfall@hel.oslo.kommune.no

   Demensomsorgens ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Annika Borg Diesen

   913 14 327

   annikaborg.diesen@hel.oslo.kommune.no

   ABC psykiske sykdommer i eldre år

  • Rogaland (Helse Stavanger - Sesam)

   Kristin Aas Nordin

   90777057

   kristin.marie.aas.nordin@sus.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Olaug K. E. Hindal

   52744618

   Olaug.Hindal@haugesund.kommune.no

   Helse Fonna området: Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Olaug Sandve

   52744649

   olaug.lie.sandve@haugesund.kommune.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Gunhild H. Brenno

   gunhild.h.brenno@haugesund.kommune.no

  • Rogaland (USHT Rogaland)

   Kristin Søllesvik Hidle

   97537019

   kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Hild Ulvang

   78972164

   huv@sor-varanger.kommune.no

   Østfylket: Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Sigrid Olaussen

   78 97 21 84

   sigrid.olaussen@sor-varanger.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Gry Bogetun

   45519654

   gry.bogetun@sor-varanger.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   May Iren Bendiksen

   90732983

   may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   Anne Marit Bygdenes

   94409413

   anne.marit.bygdnes@tromso.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   Katrine Edvardsen

   Katrine.Edvardsen@tromso.kommune.no

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Gro Nina Helberg

   90153700

   gro.nina.helberg@verdal.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Vibeke Berg Forås

   90665537

   vibeke.berg.foras@verdal.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Britt Aina Lyngstad

   47079557

   britt.lyngstad@verdal.kommune.no

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   Torunn Butli Rømma

   72811135

   torrom@trondelagfylke.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   May-Britt Næss Strand

   99024034

   May-Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Telemark)

   USHT Vestfold og Telemark - Porsgrunn

   35933303

   usht@porsgrunn.kommune.no

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Henriette Ruud

   48275275

   Henriette.Ruud@sandefjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Beate Bernes Rising

   93447051

   Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Monica Lenvik Pedersen

   Monica.Lenvik.Pedersen@sandefjord.kommune.no

  • Vestland (Bergen kommune)

   Turid Valle Risnes

   40802735

   Turid.Risnes@bergen.kommune.no

   ABC - psykiske sykdommer i eldre år

  • Vestland (USHT Vestland - Hordaland)

   Sønneve Teigen

   94522161

   Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestland (sogn og fjordane)

   Anne Marte Sølsnes

   971 21 421

   Anne.Marte.Solsnes@sunnfjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Gry Elisabeth Hole

   92092103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Rita Weum

   918 22 297

   rita.weum@aldringoghelse.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Aud Marie Ellinggard

   41104591

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Liv Rydjord Norum

   45688547

   liv.norum@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   May Glad Lien

   99305290

   may.glad.lien@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Anna Jerkovics

   488 95 055

   anna.jerkovics@aldringoghelse.no

   Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år

  • Viken (USHT Viken - Akershus)

   Linda Egeland

   918 56 161

   linda.egeland@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (USHT Viken - Buskerud)

   Norunn Størdal

   970 888 59

   norunn.stordal@drammen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Viken (USHT Viken - Buskerud)

   Evelyn Skalstad

   948 21 941/415 88 170

   Evelyn.Skalstad@drmk.no

   Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (USHT Viken - Østfold)

   Linda Egeland

   918 56 161

   linda.egeland@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (USHT Viken - Østfold)

   Eivind Bjørnstad

   926 07 393

   eivind.bjornstad@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling