Hefte 8 – Pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen

Hjem » Hefte 8 – Pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen

Hefte 8 – Pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen

Pårørende, sosiale nettverk, frivillige organisasjoner og frivillige hjelpere kan være ressurser og gode støttespillere inn i arbeidet med å gi eldre personer gode, tilrettelagte tjenester. Samarbeid med disse kan bidra til at helse- og omsorgspersonellet får verdifull informasjon som kan komme til nytte i omsorgsarbeidet, samtidig som det kan fange opp pårørendes behov. I heftet får du en innføring i pårørendes rettigheter, nettverksarbeid og samarbeid med frivillige.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om pårørendes rettigheter og hvordan disse rettighetene skal ivaretas i praksis for å involvere, avlaste og støtte pårørende
  • har forståelse for samarbeidet med pårørende, nettverksarbeid og bruk av frivillige tjenester og hvordan dette kan ivareta og styrke tjenestetilbudet