Hefte 7 – Observasjon, kartlegging og tiltak

Hjem » Hefte 7 – Observasjon, kartlegging og tiltak

Hefte 7 – Observasjon, kartlegging og tiltak

Observasjon og kartlegging er sentrale datainnsamlingsmetoder i helse- og omsorgstjenestene. De ligger på forskjellige måter til grunn for tiltakene som iverksettes. I dette heftet anvendes sykepleieprosessen for å illustrere prosessen som ligger bak det å innhente informasjon, identifisere behov, sette mål, iverksette tiltak og systematisk evaluere dem.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til grunnprinsippene for bruk av observasjon og kartlegging som datainnsamlingsmetoder
  • kjenner til hensikten med å identifisere behov, sette mål, iverksette tiltak og systematisk evaluere