Hefte 4 – Å jobbe i eldreomsorgen. Sentrale bestemmelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Hjem » Hefte 4 – Å jobbe i eldreomsorgen. Sentrale bestemmelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Hefte 4 – Å jobbe i eldreomsorgen. Sentrale bestemmelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Eldre mennesker med rett til bistand fra kommunens helse- og omsorgstjenester skal motta tjenester tilpasset sitt behov, og tjenesten skal gis i riktig omfang og til riktig tid. I dette heftet får du en gjennomgang av lover og forskrifter som er sentrale ved utforming og gjennomføring av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om helselovgivningens krav til kommunen på systemnivå og til deg som helse- og omsorgspersonell på individnivå
  • har kunnskap om pasienter og brukeres rettigheter