Hefte 3 – Psykologisk og sosial aldring

Hjem » Hefte 3 – Psykologisk og sosial aldring

Hefte 3 – Psykologisk og sosial aldring

Biologiske, psykologiske og sosiale aldersforandringer henger tett sammen og slike forandringer er av både positiv og negativ karakter. I dette heftet er det den psykologiske og sosiale aldringen som tematiseres.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om den psykologiske og sosiale aldringen
  • har forståelse for aldringsprosessenes samspill, og spesielt hvordan psykologiske og sosiale forhold påvirker opplevelsen av å bli eldre