Hefte 2 – Biologisk aldring II

Hjem » Hefte 2 – Biologisk aldring II

Hefte 2 – Biologisk aldring II

Aldring innebærer en gradvis forandring av vev og organer. Når du arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, er det viktig å ha kunnskap om hvordan kroppen normalt fungerer, eldes, svekkes og reagerer på sykdom. Dette heftet gir en innføring i anatomien og fysiologien i en rekke organsystemer.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om normal anatomi og den biologiske aldringen
  • har kunnskap om sykdommer hos eldre