Hefte 10 – Legemidler

Hjem » Hefte 10 – Legemidler

Hefte 10 – Legemidler

For deg som jobber i eldreomsorgen er det viktig å ha kunnskap om legemiddelbruk, bivirkninger og hvordan ulike legemidler påvirker hverandre. Det er også avgjørende å kjenne til hva aldring og sykdom gjør med kroppen.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om spesielle hensyn ved legemiddelbehandling av eldre
  • har kunnskap om legemidler som er mye brukt hos eldre