Hefte 5: Miljøbehandling – deltakelse og tilrettelegging

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 5: Miljøbehandling – deltakelse og tilrettelegging

Hefte 5: Miljøbehandling – deltakelse og tilrettelegging

Heftet handler om miljøbehandling. Miljøbehandling inkluderer et bredt spekter av tiltak som med utgangspunkt i personen med demens sitt miljø har til hensikt å forebygge, forbedre eller opprettholde funksjon i dagliglivets aktiviteter. I heftet beskrives fire sentrale former for miljøbehandling: dagliglivets aktiviteter, trening og fysisk aktivitet, musikkbasert miljøbehandling og bruk av film.

Etter å ha lest dette heftet skal du

  • ha kunnskap om miljøbehandling i demensomsorgen
  • kunne anvende miljøbehandling for å skape en meningsfull hverdag for personer med demens som bor hjemme og på sykehjem