Hefte 3: Å jobbe i demensomsorgen

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 3: Å jobbe i demensomsorgen

Hefte 3: Å jobbe i demensomsorgen

Heftet beskriver kravene som bestemmer hva du som ansatt skal gjøre og hva du kan gjøre. Grunnleggende kunnskap om kriterier som gjelder for bruk av tvang og makt, god kvalitet, og hva begrepet faglig forsvarlighet betyr sikrer at både ansatte og ansvarlige ledere i kommunen kan organisere og tilby tjenester som oppfyller lovens krav.

Etter å ha lest dette heftet skal du ha

  • kunnskap om sentrale lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som gjelder for kommunale helse- og omsorgstjenester
  • kjennskap til hva som er dine og ledelsens plikter ved planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av helse- og omsorgstjenester til personer med demens