Hefte 1: Hva er demens?

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 1: Hva er demens?

Hefte 1: Hva er demens?

Heftet er et sykdomslærehefte som handler om demenssyndromet. Innledningsvis beskrives de naturlige kognitive aldersforandringene samt mild kognitiv svikt. Deretter beskrives de kognitive og nevropsykiatriske symptomene og motoriske endringene som følger demenssykdommene.

Etter å ha lest dette heftet skal du

  • ha kunnskap om demenssyndromet og faktorer som kan innvirke på hvordan og hvorfor symptomene kan være ulike hos ulike personer, og i ulike stadier av demens
  • ha kunnskap om kognitive endringer knyttet til aldring for å kunne skille normal aldring fra demens