Hefte 8: Sentrale rettigheter og plikter etter helselovgivningen

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 8: Sentrale rettigheter og plikter etter helselovgivningen

Hefte 8: Sentrale rettigheter og plikter etter helselovgivningen

I dette heftet skal vi se nærmere på noen av de mest sentrale pliktene du har som helse- og omsorgspersonell. Vi vil også beskrive de mest sentrale rettighetene til pasienter og pårørende. Vi skal se på reglene om samtykke, samtykkekompetanse, bruk av tvang og på forholdet mellom reglene i psykisk helsevernloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om sentrale rettigheter for pasienter og plikter for helse- og omsorgspersonell etter helselovgivningen
  • kjenner til hvordan disse rettighetene og pliktene kan oppfylles gjennom forsvarlig yrkesutøvelse, tilpasset informasjon, taushetsplikt og dokumentasjonsplikt
  • har kunnskap om samtykke, samtykkekompetanse og bruk av tvang
  • kjenner til pårørendes rettigheter og hvordan disse kan ivaretas
  • vet hva framtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål er

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse