Hefte 6: Personlighetsforstyrrelser hos eldre

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 6: Personlighetsforstyrrelser hos eldre

Hefte 6: Personlighetsforstyrrelser hos eldre

Dette heftet starter med å beskrive forskjellen på personlighet og personlighetsforstyrrelse. Deretter får du en innføring i ulike typer personlighetsforstyrrelser, hvordan det oppleves å ha en personlighetsforstyrrelse, og hvordan den kan behandles. 

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva personlighetsforstyrrelse er, hvilke ulike typer som finnes, og mulige årsaker til dem
  • kjenner til hvordan det kan oppleves å ha en personlighetsforstyrrelse
  • kjenner til hvordan det kan oppleves å være pårørende til en person med personlighetsforstyrrelse
  • kjenner til behandlingsformer og prinsipper for behandling av personlighetsforstyrrelser
  • har kunnskap om hvordan du som helse- og omsorgspersonell kan møte en person med personlighetsforstyrrelse

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse