Hefte 4: Angst hos eldre

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 4: Angst hos eldre

Hefte 4: Angst hos eldre

Dette heftet handler om angst hos eldre. Du vil lære om hva angst er, hvor mange som strever med angst, og hvordan det kan arte seg. Ulike angstlidelser er beskrevet, og det er vist eksempler på noen av de vanligste formene for angst. Heftet forklarer hva som skal til for at angst blir betegnet som en egen sykdom, og hvordan angst kan være en del av andre sykdommer. Du vil lære om vanlige symptomer på angst, og hvordan angst kan måles hos eldre med og uten kognitiv svikt. Videre kan du lese om hva angst kan føre til, både for den som har angst, for pårørende og for samfunnet. Til slutt er det kort beskrevet hvordan angst hos eldre kan forebygges og behandles. 

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om de ulike angstformene
  • kan beskrive symptomer på angstlidelser
  • kjenner til hvordan angstlidelser utredes og behandles
  • kjenner til konsekvensene av å ha angst
  • kjenner til behandling som spesifikt retter seg mot angst

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse