Hefte 3:  Depresjon, sorg og selvmord hos eldre

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 3:  Depresjon, sorg og selvmord hos eldre

Hefte 3:  Depresjon, sorg og selvmord hos eldre

Dette heftet omhandler temaene depresjon, sorg og selvmord hos eldre. Du vil lære hva depresjon er, risikofaktorer og symptomer ved depresjon, og hvordan det kan oppleves å ha en depresjon. Videre tar heftet opp hva sorg og ventesorg er, og hva som er forskjellen på sorg og depresjon. Det siste kapittelet handler om selvmord, om årsaker, risikofaktorer og forebygging av selvmord, og hvordan du kan møte en person du er bekymret for. Til sammen håper vi dette heftet vil gi deg et godt grunnlag for å forstå, støtte og hjelpe eldre personer med depressive symptomer, eldre i sorg og personer som er i risikosonen for å ta sitt eget liv.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om depresjon og kan kjenne igjen depressive symptomer hos eldre
  • kjenner til risikofaktorer for depresjon og ulike typer depresjon
  • har kunnskap om hva sorg er, og kan skille normale sorgreaksjoner fra depresjon
  • kjenner til årsaker og risikofaktorer for selvmord og hva som kan bidra til å forebygge selvmord hos eldre

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse