Hefte 2: Kognitiv svikt, demens og delirium

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 2: Kognitiv svikt, demens og delirium

Hefte 2: Kognitiv svikt, demens og delirium

Heftet gir en kort innføring i de demenssykdommene vi ser hyppigst hos eldre mennesker. Videre beskrives symptomer og utredning av kognitiv svikt og demens samt behandling av demens.

Heftet omhandler også delirium. Risikoen for å utvikle delirium henger sammen med hvor sårbar personen er, og hvilke biologiske stressfaktorer vedkommende utsettes for. Det er viktig at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om risikofaktorer og utløsende faktorer for å kunne forebygge eller fange opp tilstanden så tidlig som mulig.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om kognitiv svikt
  • har kunnskap om de vanligste demenssykdommene hos eldre
  • kan beskrive symptomer knyttet til kognitiv svikt og demens
  • har kjennskap til utredning og behandling av demens
  • vet hva delirium er, og kan kjenne igjen symptomer på delirum
  • vet hvordan man utreder, forebygger og behandler delirium

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse