Dame og mann spiller brettspill, spiser mat og drikker kaffe. Illustrasjon.

Mitt livs ABC perm 1

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

Hjem » Mitt livs

I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.