Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Hjem » Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Dette heftet retter seg mot ledere i kommunale og private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, og handler om kompetanseheving og hvordan utvikling av kompetanse henger sammen med forsvarlig tjenesteyting.

Du lærer om hvordan du kan tilrettelegge for ansattes kompetanseheving, og hvordan du kan ta i bruk kompetansen deres i praksis. Det beskrives konkrete tips, verktøy og ideer til hvordan du kan heve kompetansen i personalstaben din. Heftet presenterer noen grunnleggende prinsipper for personsentrert ledelse, relasjonsledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse.

Etter at du har lest dette heftet, er målet at du

  • har forståelse for grunnprinsippene for individuelt tilpassede tjenester, kompetanseledelse og mangfoldsledelse
  • har kunnskap om helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Innhold i heftet

  1. Å være leder i tjenestene til personer med utviklingshemming
  2. Helse- og omsorgslovgivningens krav til forsvarlighet og kvalitet
  3. Personsentrert ledelse og relasjonsledelse
  4. Strategisk kompetanseledelse
  5. Mangfoldsledelse

Du kan få tak i lederheftene i nettbutikken vår

Du kan også se informasjonsfilmen om lederheftene her

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse