Hefte 9 – Mikrobiologi og smittevern

Hjem » Hefte 9 – Mikrobiologi og smittevern

Hefte 9 – Mikrobiologi og smittevern

Eldre mennesker er særlig sårbare for infeksjoner. Heftet gir en innføring i hvorfor infeksjoner oppstår, og hvordan de kan forebygges og hvordan smitte kan forhindres. Sentralt i heftet er mikrobiologi og smittevern.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om mikroorganismer og hvordan smitte skjer
  • har kunnskap om hvordan helsetjenesteassosierte infeksjoner kan forebygges

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse