Hefte 6 – Kosthold og ernæring

Hjem » Hefte 6 – Kosthold og ernæring

Hefte 6 – Kosthold og ernæring

Et sunt og næringsrikt kosthold er nødvendig for trivsel, livskvalitet og helse, og helt sentralt for å få gode resultater i behandling av sykdom. I dette heftet gis en innføring i ernæring, næringsstoffer og faktorer som kan påvirke den enkeltes spisevaner og valg av matvarer.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om kostholds- og ernæringsarbeid i eldreomsorgen
  • har kunnskap om strategier som kan motvirke feilernæring hos eldre