Hefte 5 – Aktivitet

Hjem » Hefte 5 – Aktivitet

Hefte 5 – Aktivitet

I dette heftet gis en innføring i hvorfor fysisk, sosial og mental aktivitet er viktig i alderdommen. Du får kunnskap om hvordan du kan legge til rette for at den enkelte kan delta mer aktivt i sin egen hverdag. Målet er at du skal kunne bidra til at mennesker kan leve meningsfulle liv selv om de har alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om de positive virkningene aktivitet har på eldre menneskers helse
  • har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for økt aktivitet