Hefte 5: Nevropsykiatriske symptomer og atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 5: Nevropsykiatriske symptomer og atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming

Hefte 5: Nevropsykiatriske symptomer og atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming

I løpet av et demensforløp vil de aller fleste endre atferd. Endret atferd kan skape utfordrende situasjoner. Behandling og omsorg i utfordrende situasjoner skal bygge på god kjennskap til pasienten, kartlegging av utfordrende situasjoner og en personsentrert tilnærming. TID er en systematisk metode utviklet for å forstå og finne tiltak i utfordrende situasjoner og metoden kan vise til positive resultater i form av redusert agitasjon hos personer med demens.

Etter å ha lest heftet skal du

  • ha kunnskap om hva som kan forklare atferdsendringer hos personer med demens
  • ha økt forståelse av hva som kan ligge til grunn for pasientens atferd og kunne bruke denne forståelsen til å forebygge og møte utfordrende situasjoner