Hefte 10: Kosthold og ernæring i demensomsorgen

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 10: Kosthold og ernæring i demensomsorgen

Hefte 10: Kosthold og ernæring i demensomsorgen

Mat, måltider og ernæring er viktig for vår livskvalitet, sunnhet og helse. Kunnskap om de ulike aspektene ved mat og måltider, med særlig vekt på å forebygge underernæring/feilernæring, styrker det systematiske ernæringsarbeidet for personer med demens. Ledelsesforankring og klare ansvarsfordelinger er forutsetninger for å sikre kvalitet og kontinuitet i dette arbeidet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har forståelse for behovet for systematisk ernæringsarbeid for personer med demens
  • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgspersonell skal arbeide for å forebygge underernæring/feilernæring