Hefte 1 – Biologisk aldring I

Hjem » Hefte 1 – Biologisk aldring I

Hefte 1 – Biologisk aldring I

Aldring innebærer en gradvis forandring av vev og organer. Når du arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, er det viktig å ha kunnskap om hvordan kroppen normalt fungerer, eldes, svekkes og reagerer på sykdom. Dette heftet gir en innføring i biologisk aldring, samt i anatomien og fysiologien til en rekke organsystemer.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om normal anatomi og biologisk aldring
  • har kunnskap om sykdommer hos eldre

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse