Hefte 9: Aktive liv –muligheter og utfordringer

Dette heftet tar for seg forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot enkeltindividet. Foruten at heftet dreier seg om kosthold og fysisk aktivitet, vektlegges også betydningen av god seksuell helse og deltakelse i kulturelle aktiviteter og opplevelser. Du som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming vil ha et særlig ansvar for å legge til rette for og å motivere til et aktivt liv med en livsstil som fremmer god psykisk og fysisk helse.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til hva folkehelsearbeid betyr i praksis
  • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse
  • kan foreslå og motivere tjenestemottakere til å ta forebyggende og helsefremmende valg