Hefte 6: Helse og helseutfordringer

Undersøkelser viser at personer med utviklingshemming opplever sykdom oftere enn andre, og de har lavere levealder enn befolkningen generelt. Fysiske og psykiske helseplager varierer i stor grad, men sykdommer som epilepsi, lungesykdommer, hjertefeil, cerebral parese (CP), psykiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, diabetes og overvekt, er vanligere for personer med utviklingshemming enn for andre. Det samme er syn- og hørselsproblemer. Helsefaglige kunnskaper og erfaringer er derfor viktig for tjenesteytere som arbeider med personer med utviklingshemming.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • er i stand til å fange opp tegn på helsesvikt
  • kan bistå personer med utviklingshemming slik at de får den helsehjelp de har behov for
  • kan bistå den enkelte med å forebygge sykdom