Hefte 10: Rettssikkerhet – Tvang og makt

Personer med utviklingshemming er på grunn av sin funksjonsnedsettelse sårbare for å utvikle utfordrende atferd. Dette heftet tar blant annet for seg årsaker til utfordrende atferd, selvbestemmelse, lover som regulerer bruk av tvang og makt, utredning og kartlegging, og faglig og etisk forsvarlighet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kan gjøre rede for hva som skal regnes som tvang og makt
  • har kjennskap til aktuelle lovverk som regulerer bruk av tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester
  • har kunnskap om årsaker til utfordrende atferd
  • har fokus på andre løsninger enn bruk av tvang og makt
  • har forståelse for hvor viktig selvbestemmelse er, og tilrettelegger for selvbestemmelse