Hefte 1: Introduksjon

Heftet er todelt. Den første delen gir en innføring i ABC-opplæringen. Den andre delen tar for seg rammeverket som ligger til grunn for tjenesteytingen. Begrepene faglig forsvarlighet, taushetsplikt, selvbestemmelse, forsvarlig tjenesteyting, brukermedvirkning, selvbestemmelse, taushetsplikt og opplysningsplikt blir behandlet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har fått kunnskap om ABC-opplæringen, kravet til deltakelse i refleksjonsgrupper og seminarer og hva som skal leses
  • har innsikt i refleksjonens betydning både for læring og for faglig forsvarlig tjenesteyting
  • skal vite hvilke lover som setter rammen om tjenestene og litt om innholdet i disse lovene
  • har innsikt i kommunal tjenesteyting, vet om sammenhengen mellom vedtak og bistand og har en bevisst holdning til rollen som tjenesteyter
  • vet hva begrepet faglig forsvarlighet og taushetsplikt innebærer